Toprak,Yaprak,Analiz,Laboratuvarı

ticaret borsası

Borsa Hakkında

Borsamız Tarihçesi
Kotasyon Listesi

Organizasyon

Meclis Kurulu
Yönetim Kurulu

KVKK Bilgi Bankası

KVKK İlişkin Aydınlatma Metni
KVKK Başvuru Formu

Üyelik ve Bilgi Formları

Gerçek Kişilerin Kaydı
Tüzel Kişilerin Kaydı
Tescil Birimi Gerekli Dökümanlar

İstatistikler

İstatistiki Çalışmalar

Salon Satışı

Numune Alımı
Satış Öncesi Analizler
Satış Salonu

Buğday Çeşitleri

Beyaz Sert
Beyaz Yarı Sert
Diğer Beyaz Buğdaylar
Kırmızı Sert
Kırmızı Yarı Sert
Diğer Kırmızı Buğdaylar
Anadolu Durum
Diğer Anadolu Durum

Hizmet Standartları

Kamu Hizmetleri Standartları
Tescil ve Kontrol Servisi
Muamelat Servisi
Laboratuvarlar
Satış Salonu İşlemleri

TOBB Hizmetler

Türkiye'den İşbirliği Teklifleri
Dünyadan İşbirliği Teklifleri
İhaleler
Ülke Duyuruları
TOBBİOS - TOBB İş Olanakları Sistemi
Yurt Dışı Etkinlikler
Yurt İçi Ekinlikler
Özelleştirme ve Yatırım Projeleri
Diğer Duyurular

Hizmet Fiyat Tarifeleri

Üye Aidat ve Tescil Tarifesi
Hububat Analiz Laboratuvarı Ücret Tarifesi
Toprak-Bitki Analiz Laboratuvarı Ücret Tarifesi

Dokümanlar

Tescil Süresi Hesaplama
Fatura ve HMS Tabloları
Tevkifat Tablosu
Tescil Talep Formu

E-Dergi, Faaliyet Raporları

2009-2013 Borsamız Faaliyetleri
2011 Faaliyet Raporu
2012 Faaliyet Raporu
2013 Faaliyet Raporu
2014 Faaliyet Raporu
2015 Faaliyet Raporu
2016 Faaliyet Raporu
2017 Faaliyet Raporu
2013-2016 Stratejik Plan
2018-2021 Stratejik Plan

Haber&Duyuru Arşivi

Haber ve Duyuru Arşivi

ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı Adınız

Kullanıcı Şireniz

 

 

 

 

 
ELÜS Piyasa Verileri (15 DK GECİKMELİ)
 
 
 
e-Belgeye Geçiş
 
 
 
 

 

 

 

TOBB DUYURULAR 
 
 
 
 
 
 
 
aa

Manşetler 

 

 

 

 

 

ALMIŞ OLDUĞU SERTİFİKALAR

 

TOPRAK TAHLİL LABORATUVARINDA KULLANILAN CİHAZLAR

 

 

Toprak örneği almak için şekilde görülen sonda, burgu veya bel kürek kullanılır.

 

 

 

 

 

Toprak örnekleri tarlanın, meyve bahçesinin veya seranın bir ucundan diğerine uzanan düz bir hat üzerinden alınmayıp, şekilde gösterildiği gibi zig-zag bir çizgi üzerinde 15-20 adımda bir alınmalıdır.

 

 

 

 

 

Tek yıllık tarla bitkileri veya sebze yetiştirilecek alanlardan toprak örneği alınırken zig-zag hattın köşelerindeki her noktadan V harfi şeklinde 30 cm. derinliğindeki çukur açılır, daha sonra bu çukurun bir yüzeyi düzeltilerek bu yüzeyden 3-4 cm. kalınlığında bir toprak dilimi alınır. Alınan topraklar bir plastik kovada biriktirilir.

 

 

 

 

 

Meyve bahçeleri ve bağlardan 0-30cm. ve 30-60 cm. olmak üzere iki farklı derinlikten şekilde açıklandığı gibi toprak örneği alınır. Alınan bu topraklar farlı bir plastik kovada biriktirilir.

 

 

 

 

 

Her noktadan aynı şekilde alınan toprak örnekleri kova içerisinde iyice karıştırılır. Bu karışımlardan en fazla 1 kg. toprak örneği iri taş, çöp ve diğer yabancı maddelerden temizlenerek ayıklanır, etiketlenerek bir torbaya konulur ve vakit geçirilmeden laboratuvara ulaştırılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borsamız bünyesinde kurulan ve faaliyete geçen Toprak Tahlil Laboratuvarımızda yapılan, toprak analizlerinde kullanılan metotlar uluslararası düzeyde kabul görmüş metotlar olup, özellikle toprak analiz metotlarının ülkemiz topraklarına uygunluğu, değişik üniversite ve araştırma kurumları tarafından kanıtlanmış bulunmaktadır. Toprak analizleri, tarım topraklarının verimlilik potansiyellerini ortaya koymak ve üzerinde yetiştirilecek bitkiler için sağlayacakları bitki besin maddeleri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır.  

Bu amaçla, toprak örneklerinde; pH, karbonatlar, aktif kireç, eriyebilir toplam tuz, doymuşluk, bünye, organik madde, toplam N (Azot), P (Fosfor), K (Potasyum), Ca (Kalsiyum), Mg (Magnezyum), Fe (Demir), Mn (Mangan), Zn (Çinko), Cu (Bakır), B (Bor) ve S (Kükürt) analizleri yapılarak, analiz sonuçları yorumlanmakta ve yetiştirilecek bitkilerin besin maddesi gereksinmeleri dikkate alınarak gübreleme programları hazırlanmaktadır. Böylece gereği kadar gübre verilmesi sağlanarak, son derece değerli tarım topraklarımızın verimlilik dengeleri korunmuş, gübrelemenin çevre üzerindeki olumsuz etkileri giderilmiş, daha fazla, daha nitelikli ve daha sağlıklı tarımsal ürünler elde edilmiş olmaktadır.

Bitki analizleri ;(özellikle yaprak), dolaylı olarak bitkilerin üzerinde yetiştikleri toprakların verimlilik durumlarını ortaya koymak ve uygulanan gübreleme programlarının kontrolü ve geliştirilmesi amacıyla uygulanmaktadır . Yaprak örneklerinde N (Azot), P (Fosfor), K (Potasyum), Ca (Kalsiyum), Mg (Magnezyum), Fe (Demir), Mn (Mangan), Zn (Çinko), Cu (Bakır), B (Bor) ve S (Kükürt) besin elementlerinin analizleri yapılmakta ve analiz sonuçları söz konusu bitkiye özgü sınır değerleri ile kıyaslanarak bitkilerin beslenme düzeyleri değerlendirilmektedir. 

Yukarıda izah edilen hususlar dikkate alındığında, Borsamıza tarımsal amaçlı (toprak, yaprak, su, gübre ve benzeri kimyasal analizler vb.) laboratuvarın kurulmasını yararlı olacağı kanaatine varılarak, laboratuvarın kurulması yönünde başlatılan çalışmalar kapsamlı ve süratli bir biçimde sonuçlandırılarak laboratuvarın kurulumu gerçekleşmiştir. Laboratuvarımızda Ziraat mühendisi, Kimyager ve Laborant olmak üzere 3 personel görev yapmaktadır.

  

YAPRAK ÖRNEĞİ NASIL ALINMALIDIR?
 
1- Yaprak örneklerinin tür,çeşit ve gelişimi farklı ise ayrı numune alınmalıdır.
2- Yaprak örneği tarlada, bahçede veya serada zig-zag şeklinde veya köşegenler boyunca yürünerek, arazi büyüklüğü ve bitki çeşidine göre yeteri kadar alınmalıdır.
3-Tek yıllık bitkilerden (ayçiçek,buğday,mısır,şeker pancarı vs)genel olarak gelişmesini tamamlamış en genç yapraklardan numune alınır.
4- Çok yıllık bitkilerden(meyve ağaçları )genellikle örnek alınacak alan 20 dekardan büyük olmamalıdır.Mevcut ağaç sayısının %20 sinden yaprak örneği alınmalıdır.Ağacın her yönünden ve bir yıllık sürgünlerin üzerindeki yapraklar alınmalıdır.
5- Bitki numuneleri bez torbalar içerisinde etiketlenerek aynı gün laboratuvara ulaştırılmalıdır. Eğer ulaştırılamayacaksa buzdolabında saklanmalıdır.
6- Etikette; adı soyadı, il-ilçe-köy, mevkii, telefon, alan, bitki adı, cinsi ve meyve ise yaşı belirtilmelidir.
 
YAPRAK ÖRNEĞİ NERELERDEN ALINMAZ?
 
1- Ölü yada hastalıklı bitkilerden,
2- Böcekli yada zarar görmüş bitkilerden,
3- Sıcaklık yada nemden etkilenmiş, toprakla örtülmüş bitkilerden,
4- İlaçlama yapıldıktan ve gübrelemeden hemen sonra,
5- Yağışlı günlerde bitki örneği alınmaz. Bitkinin ıslak olmamasına dikkat edilmelidir.

 

 

 

 

 

 

        Toprak Tahlil Laboratuvarında Yapılabilen Analizler:

 1. PH

 2. Tuzluluk

 3. Organik Madde

 4. Kireç

 5. İşba

 6. Bünye

 7. Total Azot

 8. P205  Alınabilir

 9. K20        "

 10. S          "

 11. Fe        "

 12. Cu        "

 13. Zn        "

 14. Mn       "

 15. Ca        "

 16. Mg       "

 17. Bor       "

 18. Yaprak analizleri.

 

Toprak Tahlil Laboratuvarında Kullanılan   Cihaz Listesi

CİHAZIN ADI

MİKTAR

ICP

1

Analitik Terazi

1

Elektronik Hassas Terazi

1

Kalsimetre

1

Etüv

1

Kurutma Dolabı

1

PH Metre

1

İletkenlik Ölçer

1

Santrifüj

1

Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı

2

Çalkalayıcı

1

Kül Fırını

1

Azot & Protein Cihazı Distilasyon Ünitesi

1

Azot & Protein Cihazı Yakma Ünitesi

1

Su Distile Cihazı

1

Çeker Ocak

1